devlet katkisi haketme suresi
Devlet katkısı hak ediş oranları

Devlet katkısı, BES ile hedeflenen faydayı oluşturmak adına devletin vatandaşlarına sunduğu bir hak ve avantajdır. Bu nedenle devlet, sistemde uzun yıllar kalıp emeklilik hakkı elde edecek olanlar ile sisteme girip kısa sürede çıkanları birbirinden ayrıştırmak için bazı kurallar koymuştur. Devlet katkısının tamamına hak kazanabilmeniz için “10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmuş olmak” koşulu getirilmiştir. Ancak sitemde 3 yıl kaldıktan sonra kademeli olarak devlet katkısına hak kazanabilirsiniz.

Sahip olduğunuz tüm sözleşmeler için toplam yıllık devlet katkısı miktarı, ilgili yıldaki yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemez.

10 yıl boyunca ve 56 yaşına kadar sistemde kalmak zorunlu mu? Emeklilik hakkı kazanmadan sistemden ayrılırsam ne olur?

İstediğiniz zaman sistemden ayrılabilirsiniz. Ancak erken ayrılmalarda devlet katkısından ve vergi indirimlerinden tamamen yararlanamazsınız.

 Buna göre;
• 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği stopaj oranı %15,

• 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat oranı %10,

• Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat oranı %5’tir.