Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenilir mi?

BES çok güvenli bir sistemdir. 7 ayrı denetleme mekanizması tarafından denetlenir; Bunlar; Hazine Müsteşarlığı, SPK, Takasbank, EGM, Bağımsız Dış Denetim, Aktüeryal Denetim ve İç Denetimdir.

Emeklilik şirketi finansal sıkıntıya düşerse ne olur?

Tasarruflarınız Takasbank’ta muhafaza edilir. Sistem üzerinde 5 ana denetleme mekanizması yer alır. Bu mekanizmalar; Hazine Müsteşarlığı: İstediği her zaman emeklilik şirketlerini uzman çalışanları ile denetler. Tespit edilen bir olumsuzluk olması halinde gerekli düzeltmeler ve cezai işlemler anında gerçekleştirilir.

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu): Emeklilik şirketlerine ait olan ve Portföy Yönetim şirketleri tarafında yönetilen fonlar kuruluş aşamasında itibaren SPK’nın onayına ve denetlemesine tabidir. Düzenli denetlenen fonların getirilerinin piyasada muadil (eşdeğer) yatırım araçları ile dönemsel olarak karşılaştırılmakta ve eşdeğer getirilerin altında kalınması halinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bağımsız Dış Denetim Kurumları: Devlet tarafından yetki verilmiş bağımsız denetim kurumları da emeklilik şirketlerini denetler. Denetleme sonuçları doğrudan Hazine Müsteşarlığı’na iletilir.

İç Denetim: Şirketler iç denetim birimleri kurmak zorundadır. Bu birimler düzenli olarak kanunla düzenlenmiş süreçler çerçevesinde raporlama yaparlar.

Aktüeryal Denetim: Hazine Müsteşarlığı tarafından emeklilik şirketlerinin emeklilik taahhütlerine yönelik yapılan denetlemedir. Bu ana 5 denetleme mekanizmasının yanında 2 önemli mekanizma daha yer alır.

EGM (Emeklilik Gözetim Merkezi): EGM tarafından emeklilik şirketlerinin faaliyetleri takip edilir.

Takasbank (Saklama Merkezi): BES’e dahil olan her katılımcının sahip olduğu her sözleşme için Takasbank’ta bir hesap açılır ve katılımcıların tüm birikimleri bu hesaplarda tutulur. Bunun anlamı katılımcıların katkı payları hiçbir şekilde emeklilik şirketlerinin hesaplarında değildir, devlet kontrolünde Takasbank’ta saklanır. Emeklilik şirketlerinin bu birikimlerin üzerindeki tek tasarrufu katılımcıların tercihleri doğrultusunda yatırıma yönlendirilmesi ve takip edilmesidir.

Bu sebeple emeklilik şirketlerinin herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşması halinde katılımcıların birikimleri Takasbank’ta olduğu için herhangi bir riski bulunmaz.

Tüm bu güvenlik mekanizmaları çerçevesinde BES çok güvenli bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

YORUM

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi giriniz