Engelli Araç Klozu Nedir?

    0
    295

    Tüm gelişmiş ülkelerde engellilere toplumda özel önem veriliyor. Engellilerin hayatlarını kolaylaştırma ve finansal destek düzeyi toplumların gelişmişlik düzeyini gösteren önemli bir kıstas. Bunlardan biri de ÖTV Kanunu’nun 7’nci maddesinin 2 numaralı bendi ile engellilere 5 yılda bir ÖTV ödemeksizin araba alma hakkının tanınması.
    5 yıl dolmadan aracın satılması durumunda başlangıçta ödenmeyen ÖTV’nin ödenmesi gerekiyor, ancak 5 yıl dolduktan sonra satılma durumunda ödenmeyen ÖTV (daha doğrusu ÖTV’nin araç bedeli içinde yıpranmayan kısmı) engelliye kalıyor. 5 yıl dolmadan kaza yapılması ve aracın hurdaya ayrılması durumunda eskiden ÖTV’nin Maliye’ye ödenmesi gerekiyordu. Bu durum, 6518 sayılı Yasa’nın 56’ncı maddesiyle düzeltildi. 5 yıl dolmadan kaza sonucu hurdaya ayrılan engelli aracı için ÖTV ödenmesi zorunluluğu kaldırıldı. Burada devlet, kaza yapan engelliyi korumak için 5 yıl dolmadan önce de ÖTV’den vazgeçmektedir.
    Engelli, aracıyla kaza yaptığında ve aracın hurdaya ayrılmasına karar verildiğinde, devlete bir ÖTV ödemesi yapılması gerekmediği halde kasko firmaları engelliye aracın ÖTV hariç bedelini ödemektedirler.