Sigorta Sözlüğü
Sigorta sözlüğü

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Güvence Hesabı Kapsamı

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
 • Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,
 • Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,
 • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.
 • Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.

Mali bünye zafiyet nedeniyle bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen veya iflas eden sigorta şirketleri

 • Universal Sigorta (İflas – 15.06.2001)
 • Emek Sigorta (İflas – 27.09.2001)
 • Akdeniz Sigorta (İflas – 12.12.2001)
 • Egs Sigorta (Ruhsat İptal – 15.08.2003)
 • GIC Dünya Sigorta (Ruhsat İptal – 15.08.2003)
 • Kapital Sigorta (İflas – 15.03.2004 )
 • Batı Sigorta (Ruhsat İptal – 06.06.2008 )
 • Hür Sigorta (Ruhsat İptal – 25.03.2015)
 • Ege Sigorta (Ruhsat İptal – 07.08.2015)

Mali bünye zafiyeti nedeni ile bütün branşlarda ruhsatı iptal edilmiş veya iflas etmiş sigorta şirketlerinin Güvence Hesabı kapsamında bulunan zorunlu sigortalarına ait maddi ve bedeni zararları Güvence Hesabı ödemek ile yükümlüdür.

Söz konusu ödeme kapsamında yer alan tazminat alacaklılarının, Güvence Hesabı’na gerekli belgelerle birlikte yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
  (6704 Sayılı Kanun gereği 26.04.2016 itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Güvence Hesabına nasıl başvuru yapacağınızı öğrenmek için tıklayınız.