Güvence Hesabı Başvuru Nasıl Yapılır?

Bir önceki yazımızda “Güvence Hesabı‘nın” ne olduğuna deyinmiştik. Şuanda ise Güvence Hesabına nasıl başvuru yapabiliriz? Kimler Güvence Hesabına başvuru yapabilir? gibi sorulara deyineceğiz.

Öncelikle, Güvence Hesabına nasıl başvuru yapmalıyız ve ne kadar bir süre içerisinde başvurmalıyız bunu öğrenelim.
Güvence Hesabı ile ilgili talepler için; söz konusu sigortanın tabii olduğu zaman aşımı süresi içinde yazılı olarak Hesaba başvurulmalıdır.
Zaman aşımı kazanın durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Trafik sigortasında zaman aşımı aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Trafik kazası sonucunda istenecek tazminatlar için Karayolları ve Trafik Kanunu’ndaki düzenlemeye göre; maddi hasarlı kazalarda kazanın öğrenilmesinden itibaren 2 yıl ve bunu engelleyecek herhangi bir durum olursa 10 yıldır.
 • Yaralanma durumunda ise bu süre 8 yıl, ölüm durumunda da 15 yıldır. Yaralama ve ölümün dışında ceza yargılaması da gerekiyorsa bu durumda Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanır.
 • Yaralanma ve ölüm gibi Güvence Hesabı’na açılacak tazminat davalarında da uzamış (ceza) zaman aşımı geçerlidir. Sigorta şirketinin iflas etmesi durumundaki maddi zararlar için 2 yıl ve olabilecek her türlü durumda 10 yıldır. Yaralanmalarda 8 ve vefat durumunda 15 yıldır.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Ölüm Halinde Gereken Belgeler :

 • Kaza tespit tutanağı resmi tastikli sureti,
 • Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 • Ölüm Raporu,
 • Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
 • Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
 • Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

Sakatlanma Halinde Gereken Belgeler :

 • Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
 • Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 • Maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 • Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

Sigortacılık Kanunu’nun 14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için Belgeler :

*14.(c) maddesi: Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar.

 • Poliçe sureti,
 • Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
 • Eksper Raporu,
 • Varsa mahkeme kararı sureti,
 • Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

Ödeme işlemleri

Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenmektedir.

Güvence Hesabı teminat limitlerine ulaşmak için tıklayınız.