Halefiyet ve hakların devri prensibi Nedir ?

  0
  89

  Sigortanın genel prensiplerinden olup sigortacının, sigorta konusunun uğradığı zarardan ötürü sigortalıya ödemede bulunmasını takiben, yaptığı ödeme oranında sigortalının yerine geçmesini ve onun bütün haklarını devralmasını öngörür.

  Halef olma (halefiyet) bir kişinin hukuken diğerinin yerine geçmesi anlamına gelir. Zarar sigortalarında sigortacı, sigorta ettirenin rizikonun gerçekleşmesi dolayısıyla uğradığı zararı karşılar. Bazı hallerde bu zarara üçüncü bir kişi yol açar. Üçüncü kişinin sorumlu olduğu durumlarda sigorta ettiren;

  • O üçüncü kişiye karşı, sözleşme dışı veya sözleşmesel sorumluluğa ilişkin kurallar uyarınca
  • Sigortacıya karşı da sigorta sözleşmesine dayanarak zararın giderilmesi istemini yöneltebilir.