İslami Sigorta Sistemi (Tekâfül) Nedir?

  0
  17

  Tekâfül: Tekâfül, “dayanışma” anlamına gelmekte olup, Arapça kökenli bir kelime olan kefele’den türemiştir. İslam dünyasında çeşitli ülkelerde, farklı yorumlarla uygulanmaktadır. Bu yorumlar birbirinden oldukça değişkenlik gösterebilmekle birlikte, genellikle aşağıdaki ilkelerden oluşmaktadır.

  İslami Sigorta Sistemi

  • Kâr amacı gütmeyen sigortalıların bir araya geldiği kooperatif sigortacılığıdır.
  • Sigorta şirketinin biriktirdiği fonların faiz dışı yatırım araçlarında değerlendirilir.
  • Hasar ve sorumlulukların katılımcıların paylarına göre bölündüğü bir toplumsal sigorta havuzu modelidir.

  Batılı ülkelerde ortaya çıkan haliyle sigortanın İslam hukuku açısından caiz sayılıp sayılmayacağı tartışılmış ve ekseriyetle klasik sigortanın haram olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Buna karşılık, İslam kültürünün kendi toplumsal güvence sistemi olan tekâfül, İslami hukuka uygun olduğu düşünülmektedir.