Hukuksal Koruma Teminatı

Aracın sahibi, sürücüsü ya da aracı işleten sigortalının, aracı kullanırken meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıklardan kaynaklanan masrafları, hukuksal uyuşmazlıkların çözümü sırasında doğan olası harcamaları koruma altına aldığı teminat türüdür. Bu teminat, isteğe bağlı olarak kasko poliçesine dahil edilir. Kasko poliçesinde teminat motorlu araca bağlı hukuksal koruma adı altında geçer.

Örneğin; aracıyla seyahat eden sigortası bir kaza sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet vermesi halinde, kendisini mahkemede savunması durumunda ortaya çıkan tüm masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Kasko Hukuksal Koruma Teminatı Neleri Kapsar?

Kasko hukuksal koruma teminatı kapsamında karşılanan masraflar şunlardır;

 • Vekâlet ücreti
 • Dava masrafları
 • Hakem ücreti
 • Teminat akçesi (Sigorta şirketlerinin çalışma izni almaları için her branş adına ayrı ayrı devlete göstermeleri gereken teminat)
 • İcra masrafı
 • Temyiz masrafı
 • Karar düzeltme masrafları

Kasko Hukuksal Koruma Şartları

 • Kasko sigortası yaptıran birey, avukatını kendisi seçer. Sigorta şirketi avukat seçiminde herhangi bir öneride bulunamaz.
 • Sigortalının gerçekleştirdiği ve suç teşkil edilen eylemin kasıtlı olmaması, sigortalı suçu gerekir.
 • Ticaret hukukuna giren uyuşmazlıklar, kasko hukuksal koruma teminatı kapsamına girmez.
 • Hukuksal koruma teminatı ile sigortalı veya belirtilmesi dahilinde diğer aile fertlerini korumak için ek olarak kişi/aile hukuksal koruma teminatı yapılır.

Kasko Hukuksal Koruma Teminat Dışında Kalan Şartlar

 • Sigortacı ile sigortalı arasında doğan uyuşmazlıklar
 • Sigorta sözleşmesinin yapılmasından önce ve bittikten sonra doğan uyuşmazlıklar
 • Ticaret hukukuna giren uyuşmazlıklar
 • Her türlü savaş, terör gibi hallerden doğan uyuşmazlıklar

YORUM

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi giriniz