Kefalet Sigortası

Bilinirliği arttıkça ürüne olan talebin de artış gösterdiği kefalet sigortası branşı ekonomiye de önemli boyutta destek sağlıyor. Başvuru ve inceleme sürecinin oldukça hızlı olduğu kefalet sigortasının avantajları pandemi döneminde öne çıktı.

Bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal enstrüman niteliğindeki kefalet sigortası yaygınlaşmaya devam ediyor. Borçlunun banka nezdindeki kredi imkanlarının tüketilmemesine imkan tanıyan ve böylece banka teminat mektubuna avantajlı bir alternatif olan kefalet sigortasıyla beraber sektöre yeni bir büyüme alanı açılmış oldu.
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanındı ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği belirlendi. Sigorta şirketleri bankalardan farklı olarak müşterilerin bankada oluşan limitlerini tüketmeden hızlı ve güvenilir bir çözüm sunarken pazara giren kefalet sigortası ile özel sektörün teminat ihtiyaçları karşılanıyor.

BANKA DIŞI FİNANS ALANINI GELİŞTİRİYOR

Geleneksel sigorta uygulamaları haricinde bankacılık ürünlerine alternatif oluşturan bir finansal enstrüman görevi gören kefalet sigortası ürünü ile sigorta şirketi, sigortalının kefili oluyor. Sigortalı, kuruma olan borcunu yerine getirmediği durumda kurumun maruz kaldığı zararları sigorta şirketi tazmin etmeyi taahhüt ediyor. Söz konusu ürün aynı zamanda banka dışı finans alanının gelişmesine de katkı sağlıyor. Kefalet sigortasının ülke ekonomisine de katkılarda bulunurken sigorta şirketleri bu ürün desteğiyle, banka kredi limitlerini koruyan firmaların kapasitelerini de artırmaya yardımcı oluyor. Yurt dışında yaygın olarak kullanılan bu sistemin ülkemizde de kullanılırlığı giderek artıyor.

Sigortalıların gösterdiği ilgi ve ürünün bilinirliğinin artması ile kefalet sigortası branşı her geçen yıl büyümesini sürdürüyor. Özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pazara sunulan bu üründe 2018 ve 2019 yılları arasında %28 oranında büyüme gerçekleşti. Şirketler 2020 yıl sonu rakamlarında, yaşanan Koronavirüs pandemisine rağmen kefalet sigortası branşında büyük oranda daralmalar beklemediklerini aktarıyorlar.

SAHTECİLİĞE GEÇİŞ YOK

Art niyetli kişiler tarafından kesilen sahte poliçelere sigorta sektörü geçit vermiyor. Sahteciliğin önüne geçmek için bir dizi önemli adım atan sektör yöneticileri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) kefalet senedi düzenleme yetkisine sahip 33 sigorta şirketinden bilgi alınabilmesi amacıyla, şirketlerin listesi ve düzenlenen kefalet senediyle ilgili bilgi alınabilecek iletişim bilgileri TSB’nin internet adresine ekledi. Böylelikle düzenlenen kefalet senetlerinin geçerliliğinin, iletişim bilgileri verilen sigorta şirketi temsilcilerinden sorgulanabilmesi sağlandı. Bu sahtecilik işlemlerine karşı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) de çalışmalar başlattı. Sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetlerinin elektronik ortamda doğrulanabilmesi amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından bir sistem kuruldu. Bu doğrultuda, kefalet sigortasının gerçekten düzenlenip düzenlenmediği, geçerli olup olmadığı konusunda kontroller SBM internet sitesi üzerinden kefalet senedi bilgileri girilerek kolaylıkla yapılabiliyor.

EKONOMİYE DESTEK SAĞLIYOR

Önümüzdeki dönemde kefalet sigortasına olan ilgilinin artacağına dikkat çeken sektör temsilcileri, şirketlerin bankalardan farklı olarak müşterilerin bankada oluşan limitlerini tüketmeden hızlı ve güvenilir bir çözüm sunduklarına dikkat çektiler.

Kefalet sigortasının ülke ekonomisine olan katkıları hakkında konuşan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Yeni yatırımlar, yeni istihdam olanakları yeni vergi gelirleri doğacak, sigorta şirketlerinin de öz kaynakları büyüdükçe bu alanda çok ciddi bir kaldıraç etkisi ile ülke ekonomisi kalkınacak.” açıklamalarında bulundu.

Kefalet sigortasının aslında oldukça yeni sayılabilecek bir ürün olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Yaşar, “2018 yılından bu yana bu ürünü yaygın olarak iş insanlarımızla buluşturduk ve çok ciddi altyapı yatırımları yaptık, kredi skorlama şirketi Kredico’yu grubumuzun bünyesine kattık. Yatırımlarımızın sonucu olarak her geçen yıl yükselen bir satış grafiğine sahibiz. Bu yılın özel koşullarında ciddi bir ivme yakaladık. Bu ürün piyasanın ve iş dünyasının ihtiyacı olan bir üründü ve ürüne olan talep giderek artıyor. Quick Sigorta olarak ürünün iletişimi konusunda da ciddi bir etkileşim gerçekleştirdik. Özellikle ürünü acentelerimize anlatmak için pandemi dönemi öncesinde farklı kentlerde iş dünyası temsilcileri ile acentelerimizi bir araya getirerek ürünü anlattık” diye konuştu.

Kefalet sigortası kaldıraç görevi görerek ülke ekonomisini kalkındıracak.

Bu dönemde online eğitimler ile Quick Sigorta acentelerini bilgilendirmeye devam ettiklerini söyleyen Yaşar, “Finansal sigortalar ve özellikle kefalet sigortası ile ilgili geniş bir televizyon reklam çalışması yaptık. Aynı zamanda radyo ve gazeteleri kullandığımız başka bir çalışmamız sürüyor. Kısacası mevcut talebi artırmak, ürünün önemini ve sağladığı avantajları anlatmak için ciddi çalışmalar sürdürüyoruz. Sosyal medya da bu anlamda önemli mecralardan” şeklinde konuştu.

Kefalet sigortası ile ilgili görüşlerini aktaran Doğa Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer ise, “Firmaların banka teminat mektubu yerine kefalet senetlerini sunmalarına imkân tanınması, kefalet sigortalarına olan ilgiyi artırırken, bu ilginin önümüzdeki dönemde de artacağını öngörüyoruz. Kefalet sigortası ürünü tanındıkça, halk tarafından bilinirliği arttıkça söz konusu ürüne olan ilgi ve talep de giderek artmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

AVANTAJI ORTAYA ÇIKTI

Yaşar, “Her ne kadar pandemi döneminde talepte bir miktar düşüş olsa da bu kısa süreliydi. Quick Sigorta olarak pandemi döneminde de biz ürünümüzü arz etmeyi sürdürdük. Her ne kadar ekonomide bir yavaşlama olsa da kamu ihaleleri ve bazı alanlardaki çalışmalar devam etti ve böylece kefalet sigortasına talep hiçbir zaman durmadı. Ayrıca kefalet sigortasının başvuru ve inceleme süreci oldukça hızlı olduğu için bu dönemde ne kadar avantajlı olduğu da ortaya çıktı. Dünyada bir ilk olarak ve pandemi sürecinin de bir gerekliliği olarak evden ve işyerinden iş insanları kefalet senedi başvurularını yaparak online ortamda kefalet senetlerini aldı, elektronik ihalelere katıldı ve e-devlet üzerinden ve quicksigorta.com’dan e-teyit aldı” açıklamalarında bulundu.

Kesilen sahte poliçeler ile ilgili de yorumlarda bulunan Yaşar, “Quick Sigorta olarak bu konuda etkin şekilde mücadele ettik. Suç duyurusunda bulunduk ve hukuk birimimiz aktif şekilde bu konuda çalıştı. Bu süreci bizzat takip ederek adına sahte senet düzenlenen şirketlerimizi de uyardık ve pozisyon almalarını sağladık. Bunun gibi ürüne ve sektöre zarar verecek girişimler konusunda tüm sektörün hassas olması lazım. Aynı zamanda acentelerimizin bu tarz girişimler konusunda iş dünyasını uyarması ve etkin şekilde süreçlerin içinde olması lazım. Bu derece işlevsel ve ihtiyaç duyulan bir ürün konusunda bu tarzda girişimlerin olması bizi şaşırtmadı. Ancak söylediğimiz gibi biz bu süreçte etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürdük ve bu tarzda girişimlerin önüne geçtik. Temmuz 2020 sonu itibarıyla ülkemizdeki bankaların verdiği gayrinakdi kredilerin toplamı 908 milyar lira. Bunun %75’i tam rakamla 678 milyar lirası teminat mektupları. Dünyanın birçok ülkesinde özellikle ABD’de banka teminat mektupları %100 olarak sigorta şirketleri tarafından kefalet senedi olarak sunuluyor. Ülkemizde ise yüzdesel bir ağırlığı yoktu. Diğer ülkelerde olduğu gibi Quick Sigorta’nın aktif şekilde pazara girmesi ülkemizde de kefalet senetlerinin, banka teminat mektuplarının yerini alacak bir süreç başlattı. Bu pazardaki payımızı artırdıkça yukarıda bahsettiğim 678 milyar lira başta olmak üzere bankalar ve iş insanları bu rakamları nakdi kredi olarak kullanabilecek; yeni yatırımlar, yeni istihdam olanakları yeni vergi gelirleri doğacak, şirketlerin de öz kaynakları büyüdükçe bu alanda çok ciddi bir kaldıraç etkisi ile ülke ekonomisi kalkınacak” dedi.

Bilinirlik arttıkça talep de artmaya devam ediyor.

“Firmaların banka teminat mektubu yerine kefalet senetlerini sunmalarına imkân tanınması, kefalet sigortalarına olan ilgiyi artırırken, bu ilginin önümüzdeki dönemde de artacağını öngörüyoruz. Kefalet sigortası ürünü tanındıkça, bilinirliği arttıkça ürüne olan ilgi ve talep de artmaya devam ediyor”

Kefalet sigortası ile ilgili verileri aktararak sözlerine başlayan Doğa Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer, “Sektörde, kefalet sigortası toplam prim rakamları 2019 Temmuz ayında 33 milyon lira iken, 2020 Temmuz ayında bu tutar 39 milyon liraya ulaşmış durumda ve toplam prim üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre %18 artış sağlandı. Şirketimize bakacak olursak, geçen yıl üretimine yeni başlamış olduğumuz bu üründe %585’lik bir büyüme sağlamış bulunuyoruz. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikle ihaleye giren firmaların banka teminat mektubu yerine kefalet senetlerini sunmalarına imkân tanınması, kefalet sigortalarına olan ilgiyi artırırken, bu ilginin önümüzdeki dönemde de artacağını öngörüyoruz. Kefalet sigortası ürünü tanındıkça, bilinirliği arttıkça ürüne olan ilgi ve talep de artmaya devam ediyor” diye konuştu.

Kefalet sigortalarında detaylı risk değerlendirme ile önce sektörün kapasitesinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Tümer, reasürans destekleri ile Türkiye’deki kefalet sigortasının kullanılabilir alanlarını artırmaya çalıştıklarını ekledi. Pandemi döneminin kefalet sigortaları branşına etkileri hakkında da yorumlarda bulunan Tümer, “2020 Mart sonrası dönemde pandemiden dolayı kamu ihalelerinin iptali veya ertelenmesi gibi durumlar oluşup, olağan gidişat dışı taleplerde bir kısım azalma görülmeye başlandı” dedi.

KONTROLLER İNTERNETTEN YAPILABİLİYOR

Art niyetli kişiler tarafından kesilen sahte poliçeler ile ilgili Tümer, sektörün bu konuda attığı adımları şöyle anlattı: “Kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edildiği ihalelerde ve ihaleye ilişkin sözleşme sürecinde sorun yaşanmamasını teminen önemli adımlar atıldı. Türkiye Sigorta Birliği’nce (TSB) kefalet senedi düzenleme yetkisine sahip 33 sigorta şirketinden bilgi alınabilmesi amacıyla şirketlerin listesi ve düzenlenen kefalet senediyle ilgili bilgi alınabilecek iletişim bilgileri TSB’nin internet adresine eklendi. Böylece düzenlenen kefalet senetlerinin geçerliliğinin, iletişim bilgileri verilen sigorta şirketi temsilcilerinden sorgulanabilmesi sağlandı. Ayrıca sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetlerinin elektronik ortamda doğrulanabilmesi amacıyla SBM tarafından bir sistem kuruldu. Bu doğrultuda, kefalet sigortasının gerçekten düzenlenip düzenlenmediği, geçerli olup olmadığı konusunda kontroller Sigorta Bilgi Merkezi internet sitesinden kefalet senedi bilgileri girilerek kolaylıkla yapılabiliyor.”

Tümer, “Sigorta şirketleri, bankalardan farklı olarak müşterilerin bankada oluşan limitlerini tüketmeden hızlı ve güvenilir bir çözüm sunuyor. Bankadaki limitlerini nakit ihtiyaçları için kullanma fırsatı bulan firmalar, bu sayede yatırımlarını daha rahat yaparak büyüme gerçekleştirme ve istihdam artırma şansı elde ediyorlar” diyerek sözlerini noktaladı.

YORUM

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi giriniz