Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sigorta şirketlerinin açıklamalarının ardından şu anki durumda özel sağlık sigortası olan sigortalıların %80’inin COVID-19 bağlantılı tedavi görmeleri durumunda masraflarının sigortacılar tarafından karşılanacağını belirtti.

Birbiri ardına açıklamalarda bulunan Türk sigorta şirketleri pandemi ilan edilmesiyle beraber teminat kapsamından çıksa da COVID-19 tedavisinin masraflarını üstleneceklerini belirtiyorlar. Türkiye’nin gündemindeki salgın ve sigorta şirketlerinin açıklamaları hakkında AHaber yayınına katılan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, şirketlerin teminat dahilinde olmasa bile hasarları ödeyeceklerini açıklamalarıyla beraber özel sağlık sigortası olan sigortalıların %80’inin COVID-19 bağlantılı tedavi görmeleri durumunda masraflarının sigortacılar tarafından karşılanacağını belirtti.

Sigorta Sektöründe Dayanışmanın Ruhu

“Sektörümüz, sağlık poliçesi olan sigortalıların, Covid-19 tanısı konulana kadar yapılan tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini poliçelerinin teminatları kapsamında zaten üstleniyor” diyen Benli, “COVID-19 tanısı konulduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise yine poliçe şartlarına bağlı olarak ödenebilmekte veya poliçede istisna tutuldu ise ödenmemekte. Ancak, gelinen noktada, sigorta şirketlerimizin son günlerdeki açıklamalarına baktığımızda, bu özel duruma yönelik olarak birçok şirketimizin, dayanışma ruhuna katkıda bulunmak adına, teminata dahil olmadığı halde, lütuf ödemesi olarak veya özel şartlarında değişikliğe giderek özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde COVID-19 tedavisini teminat kapsamına aldıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamalarla Beraber %15’ten %80’e çıktı

2020 Şubat sonu itibarıyla, söz konusu teminata konu olabilecek, 4 milyon 93 bin 199 sağlık sigortası sahibinin ancak yüzde 15’inin Covid-19 tedavi giderlerinin ödenebileceğini belirten Benli, “Açıklamalar sonrasında yaklaşık %80 sağlık sigortalısının tedavi giderlerinin ödeneceği anlamına gelmekte. Sigorta sektörü olarak her zaman olduğu gibi zor dönemde de sigortalıların yanındayız. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla bu zor günlerden üreterek, çalışarak ve birlikte katma değer yaratarak çıkacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.