Rücu Hakkı Nedir ?

    0
    17

    Rücu hakkı, özel ya da tüzel kişinin yükümlülüklerinden vazgeçtiğini ve caydığını anlatan bir terimdir. Sigortadaki rücu hakkı sigorta şirketinin sigorta sözleşmesi ile sabitlenmiş sorumluluklardan vazgeçme talebi hakkı olduğunu ifade eder. Sigortacılar bu hakkı almak istedikleri zaten mahkemeye başvurmalıdırlar. Rücu hakkının farklı şekilde işletilebilmesi mümkün değildir. Süreç, sigortacının sigorta hizmetinden yararlanan kişiye poliçede belirtilmiş tazminatını ödememesi durumunda başlatılamaz. Rücu hakkı için hasarın ardından gereken bedelin sigortalanan kişiye ödenmesi ve halefiyet ilkesinin gerçekleştirilmesi de gerekir.