Salgın Hastalıklar Teminat Altında mı

Özel sağlık ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartlar kapsamında teminat altında olan ve olmayan birçok hastalık bulunmaktadır. Genel şartlar, Türkiye Sigorta Birliği tarafından belirlenmiş olan ve tüm sigorta şirketlerinin uymakla yükümlü olduğu şartlardır. Bu şartlar içerisinde sigorta şirketlerinin tercihine bırakılan istisnai durumlar da mevcuttur.

Öncelikle tüm sigorta şirketlerinin uyması gereken Genel şartlara kısaca göz atalım;

Seyahat Sağlık Sigortası Kapsamındaki Durumlar;

 • Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı,
 • Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,
 • Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli,
 • Vefat eden sigortalının nakli,

Seyahat Sağlık Sigortası Kapsamı Dışındaki Durumlar;

 1. Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
 2. Sigortalının hileli hareketleri,
 3. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,
 4. Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
 6. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 7. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 8. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 9. Sigortalı’nın kendine zarar verici kasıtlı hareketleri,
 10. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 11. Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 12. Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
 13. İntihar veya intihar teşebbüsü,
 14. Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, kayak, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,
 15. Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
 16. Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
 17. Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar,

Ancak, bu maddelerin 1, 3, 11, 14, 15 ve 17 fıkralarında sayılan durumlar Sigorta Şirketlerinin özel şartları ile teminat altına alınabilir.

Özel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışındaki Durumlar;

 1. Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 2. Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs,
 3. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 4. Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,
 5. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 6. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
 7. Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile,
 8. Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller,
 9. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması,
 10. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,

Peki tüm bu sigorta kapsamı dışındaki haller dışında, Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiş bulunan salgın hastalıklara (kolera, sıtma, kuş gribi, domuz gribi vb.) ait sağlık giderleri,ödemeleri Sigorta Şirketleri tarafından yapılacak mı sorusunun cevabı ne olacak dersiniz ?

2009 yılında ortaya çıkan “Domuz Gribi” salgınında olduğu gibi “Corono Virüsü” salgın hastalık olarak ilan edilmesi durumunda sağlık sigortası kapsamına giremeyecek. Daha önce yaşanan salgın hastalıklarda olduğu gibi tüm tedavi giderleri muhtemelen devlet tarafından karşılanacaktır.

YORUM

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi giriniz