SEGEM Belgesi Nedir?

  0
  117

  SEGEM Belgesi; Sigortacılık Eğitim Merkezinin kısaltmasıdır. SEGEM eğitim kurumu tarafından sigorta üretimi yapmak isteyen kişilere sınavda başarılı olmak koşulu ile verilen bir yeterlilik belgesidir.

  SEGEM belgesi, sigorta acentesi, sigorta brokeri ve reasürans brokeri olmak isteyen kişiler tarafından alınması gereken bir belgedir. Bu belgeye sahip olmayan kişilerin sigorta poliçesi satmaya yasal olarak izinleri bulunmamaktadır. Kısacası sigorta poliçesi kesmek için SEGEM belgesine sahip olunmalıdır. Sigorta sektöründe çalışmak isteyen kişiler genellikle bu belgeye sahip olmak isterler. Bu belgeyi almak için sigortacılık mezunu olma koşulu bulunmamaktadır.

  Genel olarak bankacılık ve sigortacılık işlerinde yer alan kişilerin almak için uğraştığı bir belgedir. Sigortacılık genel merkezinin belirli zamanlarda yaptığı sınavlardan başarılı olan kişilerin almaya hak kazandığı belgedir. Bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışan kişilerde sürekli olarak aranılan bir belgedir. Çalışanın poliçe üzerine attığı imzanın yasal olarak geçerli sayılabilmesi için SEGEM belgesine sahip olması yasal olarak gereklidir.

  Sigortacılık Eğitim Merkezinin üstlendiği diğer hizmetler aşağıdaki gibidir;

  • Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılması,
  • Sigortacılık alanında mevcut eğitim programlarının geliştirilmesine ve etkinliğine katkı sağlanması,
  • Yurt içi ve dışından gelen eğitim talepleri ile uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki eğitim taleplerinin eş güdümünün sağlanması,
  • Sigortacılıkla ilgili mesleki nitelik taşıyan sınavların tarafsız olarak uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin tedbirlerin alınması,
  • Merkez tarafından yapılacak sınavların, ilgili mevzuatlarda belirlenmiş olan sınav düzenleme kurullarınca alınacak kararlar uyarınca yapılmasına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması, sınav uygulamalarında birlikteliğin sağlanması ve sınavlara ilişkin Müsteşarlıkça yetki verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi,
  • Sigortacılık sektörüne nitelikli eleman istihdamına katkıda bulunulması,
  • Sigortacılık alanındaki eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak konferans, seminer, eğitim programları düzenlenmesi; kitap, dergi ve broşürler yayınlanması,
  • Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kuruluşlarla sigortacılık alanındaki eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak işbirliği yapılması,
  • Sigorta ve risk bilincinin toplum geneline yayılması ve sigortacılığın ayrı bir uzmanlık alanı olarak benimsenmesinin sağlanması,

  SEGEM belgesi ile ilgili daha fazla detay öğrenmek için diğer yazılarımızı da okuyabilirsiniz.