Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Nedir ?

  0
  26

  Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/B maddesinin birinci fıkrasına istinaden; sigortalılar ve sigorta sözleşmesinden dolaylı da olsa menfaat sağlayanlara ilişkin olarak, yanlış sigorta uygulamaları dahil, risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş, Bakanlık’ca belirlenen sigortalara ilişkin, poliçe, zeyil, hasar kayıtlarının sigorta şirketleri tarafından elektronik ortamdan transfer edilerek toplandığı Bilgi Merkezi’dir.

  Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile “TRAMER” adıyla kurulmuştur. 9 Ağustos 2008 tarihinde 26962 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle adı Sigorta Bilgi Merkezi kabul edilmiş, 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile ise ünvanı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir.

  SBM ile bağlantılı alt bilgi merkezleri aşağıdaki gibidir.

  • TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),
  • SAGMER (Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),
  • HAYMER (Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),
  • HATMER (Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Sistemi),