Sigorta Suistimalinin Tarihi Nedir ?

  0
  14

  Suistimalin başlangıç tarihi çok eskilere dayanmaktadır.

  Tarihteki ilk sigorta suistimali

  Yunanlı tüccar Hegestratos’un M.Ö 300 yılında gemi ipoteği diye adlandırabileceğimiz büyük miktarda sigorta anlaşması yapmasıyla oldu. Olayın özü, tüccarın borç alması ve taşıdığı kargo mısırın teslimatı yapıldığında, bu parayı faiziyle geri ödemesiydi. Borcun geri ödenmemesi durumunda alacaklı gemiye kargosuyla birlikte el koyabilecekti. Hegestratos’un planı boş gemiyi batırmak, aldığı borcu iade etmemek ve mısırı da satmaktı. Fakat planı yürümedi. Gemi yolcuları onu iş başında yakaladığında kaçmaya çalışırken boğularak öldü. Ticaretin doğuşundan itibaren hilenin de başladığını bize gösteren bilinen ilk olay budur.

  Sigorta Suistimalini Nasıl Engelleriz?