Sigorta Hangi Durumlarda Sona Eder ?

  0
  28

  Sigortanın sona ermesi durumu, sigorta sözleşmesinin her iki taraf ve üçüncü şahıslar bakımından artık geçerli olmaması halidir. Sözleşmenin sona ermesi çeşitli durumlarda söz konusu olabilir;
  • poliçede yazılı olan sona erme tarihine ulaşılmasıyla,
  • taraflardan birinin sözleşmede öngörülen bazı şartları yerine getirmemesinden kaynaklanan fesih hali nedeniyle,
  • sigortalının kendi iradesiyle,
  • sigortacının, riskin ağırlaşması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshi,
  • bazı branşlarda rizikonun gerçekleşmesiyle, (hayat sigortalarında sigortalının ölümü, diğer bazı branşlarda tam zıya durumu gibi.)