Tahakkuk Tarihi ve Tanzim Tarihi Nedir ?

    0
    531

    Tahakkuk tarihi, poliçe primlerin muhasebeleşmesinde dikkate alınan tarihtir.

    Tanzim tarihi, poliçenin düzenleme tarihidir. Poliçenin onaydan geçtikten sonra poliçe girişi esnasında kullanıcı tarafından girilen düzenlenme tarihidir.