Tarım Sigortalı Havuzu (TARSİM) Nedir ?

  0
  39

  Tarım sektörü, dünya nüfusu açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra ekonomik, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek düzeyde etkilenen, son derece hassas bir faaliyet sahası olarak kendine özgü bir yapıya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, tarımın insanlığın beslenmesindeki fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine getirmesi; tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle doğrudan ilişkili olduğu görülür. Bu nedenle gelişmiş ülkeler, uyguladıkları çeşitli korumacılık politikaları, “Risk Yönetim Programları” ve bu programlar içerisinde önemli bir yer alan; “Tarım Sigortaları Uygulamaları” ile risk paylaşımını ve transferlerini gerçekleştiriyorlar. 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamındaki risklerin teminat
  altına alınması, standart sigorta poliçelerinin belirlenmesi, hasar organizasyonları, tazminat
  ödemelerinin yapılması, tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve diğer teknik
  hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kurulmuştur.