TSB - Türkiye Sigorta Birliği

İhalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin geçerliliği konusunda yaşanan sorunlar ve tereddütler nedeni ile söz konusu kefalet senetlerinin sahte olduğu veya geçerli olmadığı, kefalet senedini düzenleyen kuruluşların yetkili olmadığı yönündeki şikayetler sonucunda Türkiye Sigorta Birliği’ni (TSB) bir çalışma başlattı.

TSB; kefalet senedi kesme yetkisi olan şirketlerin listesini paylaştıklarını, bunun yanında SBM tarafından kurulacak sistem ile mevcut kefalet senetlerinin doğruluğunun online olarak kontrol edilebileceğini aktardı.

TSB tarafından yapılan açıklamada:

“Bilindiği üzere 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Söz konusu yasal değişikliğe uyum sağlanması amacıyla 19 Haziran 2018 tarih ve 30453 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri ile de ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılarak ilgili standart formlar yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda, yetkili sigorta şirketleri tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenmiş kefalet senetleri ihalelerde teminat mektubu olarak kabul edilmektedir.

Kefalet senedinin teminat olarak kabul edildiği işlemlerde sorun yaşamamak için kefalet senedinin yetkili bir sigorta şirketi tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi önem taşımakta olup, ruhsatsız sigortacılık faaliyetinde bulunanlara yönelik olarak; gerek şirketler, gerekse Birliğimiz tarafından adli yargı organlarına ve Sigortacılık Genel Müdürlüğüne gerekli başvuruda bulunulmuştur.

Bu kapsamda kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edildiği ihalelerde ve ihaleye ilişkin sözleşme sürecinde sorun yaşanmamasını teminen Birliğimizce birtakım tedbirler alınmış olup, alınan tedbirler aşağıda yer almaktadır.

Kefalet senedi düzenleme yetkisine sahip 33 sigorta şirketinden bilgi alınabilmesi amacıyla şirketlerin listesi ve düzenlenen kefalet senedi ile ilgili bilgi alınabilecek iletişim bilgileri Birliğimizin internet adresine eklenmiştir. Düzenlenen kefalet senetlerinin geçerliliği, iletişim bilgileri verilen sigorta şirketi temsilcilerinden sorgulanabilmektedir.

Sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetlerinin elektronik ortamda doğrulanabilmesi amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından bir sistem kurulması yönünde çalışmalara başlanmış olup, sistemin Aralık 2019 sonunda kullanıma açılması planlanmaktadır. Söz konusu sistem kullanıma açıldığında ayrıca duyurusu yapılacaktır.”

Diğer taraftan ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetleri hakkında Kamu İhale Kurumu tarafından da kurumun web sayfası üzerinden bir duyuru yayınlandı

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Ruhsat Sahibi Olduğu Branşları Gösterir Tablo

Levhaya Kayıtlı Acente Sorgulama

Aktif Brokerler ve Üye Sorgulama

YORUM

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi giriniz