Ayakta Tedavi ve Yatarak Tedavi Teminatı Nedir ?

    0
    15

    Yatarak tedavi teminatı, 24 saatten az olmamak şartıyla, hastanede yatmayı gerektiren durumlarda yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları da kapsamaktadır.

    Ayakta tedavi teminatı, Yatarak tedavi teminatı dahilinde değerlendirilenlerin dışındaki doktor, ilaç, görüntüleme işlemleri, laboratuvar işlemleri ile fizik tedavi hizmetlerini kapsayan teminattır.