Yetkisiz kişilere ekspertiz yaptırmayın

Hazine ve Maliye Bakanlığı, araç alacak ve satacak kişileri yetkisi olmayan firmalara ekspertiz yaptırmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı uygulamaların biran önce sonlandırılmasını istiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda;

Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesine İlişkin 2019/11 Sayılı Sektör Duyurusu:

“Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinde sigorta eksperi, “sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabaktlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi” olarak tanımlanmış ve anılan Kanunun 22 inci maddesinde, sigorta eksperliğinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacağı, sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin sigorta eksperlik ruhsatı alması ve Levhaya kayıtlı olması gerektiği düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, poliçe tanzimi ile tazminat tedvir ve ödenmesine ilişkin süreçlerde, sigorta eksperliği işinden ayrı olmak kaydıyla gerçekleştirilen teknik inceleme ve kontrol hizmetleri ile hasar öncesi risk azaltmaya ve hasar sonrası zarar azaltmaya yönelik hizmetlerin destek hizmet sağlayıcılarından temini mümkündür.

Buna göre, riskin gerçekleşmesi sonucu çıkan kayıp ve hasarların neden ve niteliği ile miktarının belirlenmesinin sigorta şirketi ile sigortalı/zarar gören dışında üçüncü bir şahıs tarafından tespit edilmesinin gerekli olması halinde söz konusu işlemlerin sadece Bakanlığımızdan ruhsat almış ve Levhaya kayıtlı sigorta eksperleri tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun aksine, destek hizmeti sağlayıcıları tarafından yetkisiz sigorta eksperliği faaliyeti niteliğindeki işlemler yapılması idari ve adli müeyyideye tabidir.

Bu çerçevede, sigorta şirketleri tarafından, yetkisiz sigorta eksperliği yapan kuruluşlara ekspertiz iş verilmemesi, devam eden uygulama var ise derhal sonlandırılması gerekmektedir.”

YORUM

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi giriniz